Roboty ziemne

Roboty ziemne

Każda budowa wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, bez względu na to czy ma powstać na nim budynek czy parking z kostki brukowej. W tym celu należy przeprowadzić roboty ziemne. Roboty ziemne wymagają zastosowania specjalistycznych maszyn budowlanych takich jak koparki kołowe czy gąsienicowe oraz ładowarki. W naszym parku maszynowym dysponujemy sprzętem, którym możemy wykonać szereg robót ziemnych takich jak: 

- Porządkowe roboty ziemne 

- Niwelacja terenu 

- Wykopy, korytowanie gruntu pod budynki czy drogi

- Wykonywanie nasypów z zagęszczeniem 

- Wykonywanie podbudowy drogowej, utwardzenie terenu

- Załadunek urobku, gliny, piasku, ziemi, kruszywa 

- Wykonanie odwodnień terenu, montaż drenaży odsączających teren

- Wymiana gruntu 

- Wywóz urobku,  ziemi i gliny 

- Kucie posadzek betonowych 

 Jesteśmy gotowi podjąć się nawet najtrudniejszych wyzwań, ponieważ znamy swój sprzęt, jego możliwości i wysokie kwalifikacje pracowników. Wszystkie zlecenia wykonujemy terminowo, zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, zachowując przy tym bezpieczeństwo i higienę pracy, co jest nieodłącznym elementem prowadzenia robót ziemnych.