Usługi brukarskie Podkowa Leśna

Usługi brukarskie Podkowa Leśna to zadanie skomplikowane. Dobre wykonanie zlecenia to najważniejsza kwestia, ale klienci powinni też zwracać uwagę na przygotowanie bhp pracowników.

 

Brukarz a ryzyko zawodowe

 

Brukarz jest zawodem, jaki wymaga obracania się w miejscu, gdzie często odbywa się ruch pieszy, rowerowy oraz samochodowy, często częściowo uruchomiony. Stwarza to pewne zagrożenie dla pracujących, którzy mogą stać się ofiarami wypadku. Ponadto brukarze pracują z użyciem sprzętu elektrycznego. Jego niewłaściwie podłączenienie lub zabezpieczenie jest zagrożeniem dla wszystkich osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre maszyny niewłaściwie użyte są wysoce niebezpieczne i mogą powodować bardzo rozległe obrażenia ciała. Brukarze są narażeni na upadki ciężkich przedmiotów na stopy, oraz muszą liczyć się z ryzykiem skaleczenia o ostrą krawędź materiału lub maszyny. Często pracują w upale, co też wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Waga unoszonych przez brukarza przedmiotów wynosi ponad dziesięć kilogramów, ale może dochodzić nawet do pięćdziesięciu w sporadycznych przypadkach. Naraża to na kontuzje i zwyrodnienia będące wynikiem pracy zawodowej. Z powyższych ustaleń wynika, że brukarze muszą nie tylko wykonać odpowiednią pracę, ale także zadbać o swoje bezpieczeństwo. Wymagają tego przepisy odgórne bhp, ale najistoniejsze jest samo nastawienie pracujących.

 

Usługi brukarskie dla firm i osób prywatnych

 

Nasza ekipa dekarska bieże sobie do serca wszystkie przepisy bezpieczeństwa. Jesteśmy wyposażeni w sprawnie działające, bezawaryjne maszyny. Dzięki doświadczeniu nasi pracownicy są biegli w używaniu wielu maszyn w sposób bezpieczny, a ponadto niejednokrotnie potrafią dokonać niezbędnych napraw, jakich wymagają oraz ich konserwacji. Miejsce budowy jest całkowicie zabezpieczone także dla osób z zewnątrz. Do naszych zadań należy przygotowanie miejsca pracy, jak również jego uprzątnięcie po jej zakończeniu. Nie grozi nikomu porażenie prądem lub inne zagrożenia. Nasi pracownicy są wyposażeni w odpowiedni strój, jaki ma za zadanie chronić ich stopy, dłonie i całe ciało od kontuzji oraz działania warunków atmosferycznych. Wszyscy nasi pracownicy są dobrze przeszkoleni w ramach bhp, oraz przygotowani do pracy w stu procentach. Do usług brukarskich Podkowa Leśna należą:

 

budowa placów

budowa dróg osiedlowych

brukarstwo artystyczne

place z kostki brukowej

kostka brukowa

drogi z kostki brukowej

ekspersowa praca przy kryciu kostką brukową,

budowa parkingów.

 

Możemy pochwalić się najwyższą rzetelnością oraz profesjonalizmem. Wiemy, że nasza praca jest złożona i wymaga nie tylko siły fizycznej, ale również przytomności umysłu oraz odpowiedniego zorganizowania. Tylko wtedy zadanie może przebiegać w pełni sprawnie. Staramy się, żeby tak było z korzyścią dla wszystkich osób zaangażowanych w budowę kostką brukową, pośrednio i bezpośrednio. Ważne jest dobre porozumienie między pracownikami. Konflikty nie wpływają pozytywnie na pracę. Dlatego nasza firma stawia nacisk na wzajemnie zrozumienie, co bezpośrenio przekłada się na szybkość i solidność pracy.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy